Verklaring van Vakbekwaamheid (code 95)

Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is 5 jaar geldig. Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Zij hoeven vanaf die data nog géén geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs te hebben. Als zij beroepsmatig als chauffeur werken, dan moeten zij wel nascholing gaan volgen. Hiervoor geldt een aangepaste termijn.


Wanneer u een gerichte beroepsopleiding voor chauffeur beroepsgoederenvervoer volgt bij een ROC of Vakschool kunt u in aanmerking komen voor een vrijstelling vakbekwaamheid. Het betreft een éénmalige vrijstelling voor een aaneengesloten periode van maximaal drie jaar voor Nederlands grondgebied. Dit geldt alleen indien u de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft. U moet hiervoor contact opnemen met de ROC / Vakschool waar u staat ingeschreven om het aanvraagformulier ‘Verklaring en verzoek tot vrijstelling van de vakbekwaamheid voor houders van rijbewijs C / CE jonger dan 21 jaar.’ in te laten vullen.


Meer informatie over het onderwerp Vakbekwaamheid categorie C en D In onderstaande artikelen leest u wat u moet doen bij het aanvragen van een kopie of het vernieuwen van het rijbewijs.

 

Foto van een man die een auto bestuurt