Verhoging keuringsleeftijd van 70 naar 75 jaar

Vanaf een bepaalde leeftijd is het voor automobilisten en motorrijders verplicht om een medische keuring te ondergaan. Deze keuring is bedoeld om ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. Tot 1 januari 2014 is deze keuringsleeftijd gesteld op 70 jaar. Vanaf 1 januari 2014 is deze keuringsleeftijd gesteld op 75 jaar. De voornaamste reden voor de ophoging van de keuringsleeftijd  is kostenbesparing voor de burger  en het terugdringen van administratieve rompslomp. Daarnaast is uit onderzoek van de overheid gebleken dat deze verhoging geen gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid.

Als u uw rijbewijs wilt vernieuwen na 1 januari 2014, dan gelden de volgende regels:

  • Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt, dit is op de dag dat u naar de gemeente gaat, tussen de 65 en 70 jaar? Dan is uw vernieuwde rijbewijs geldig tot uw 75e.
  • Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt tussen de 70 en 75 jaar? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
  • Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt ouder dan 75 jaar? Dan moet u medisch gekeurd worden en is uw rijbewijs daarna maximaal 5 jaar geldig.