Rijbewijsregels (3e Richtlijn)

Vanaf 2013 gelden er nieuwe regels voor het rijbewijs. Er komen rijbewijscategorieën bij en voor sommige categorieën verandert de minimumleeftijd. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De minimumleeftijd verandert voor het besturen van voertuigen uit de categorieën A (motor), C (vrachtwagen) en D (bus voor personenvervoer van meer dan acht personen).
  • Het motorrijbewijs krijgt drie categorieën: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor, de leeftijd en de ervaring van de motorrijder.
  • Het vrachtwagenrijbewijs krijgt twee categorieën: C1 en C. Het C1-rijbewijs is voor lichte vrachtwagens en campers (tussen 3.500 kg en 7.500 kg).
  • Het C-rijbewijs is voor vrachtwagens zwaarder dan 3.500 kg.
  • Naast categorie D komt er ook een categorie D1 voor lichte bussen (maximaal 16 personen, exclusief bestuurder).
  • Categorie E (aanhangwagen) wordt ingevoerd bij C1 en D1.
  • Het maximale gewicht van een aanhanger of oplegger bij rijbewijscategorie BE is beperkt tot 3.500 kg.
  • De nieuwe rijbewijscategorie B+ (code 96) geldt voor personenauto's met een aanhanger zwaarder dan 750 kg en een totaalgewicht tussen de 3.500 kg en 4.250 kg.

Hier vindt u meer informatie over de Derde Richtlijn.

Gunstiger rechten

De nieuwe regels zijn het gevolg van de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn. Met deze richtlijn worden de regels voor het rijbewijs gelijk getrokken en krijgt de hele Europese Unie hetzelfde rijbewijs op creditcardformaat.

3e Richtlijn app

In samenwerking met de RDW heeft de politie een app ontwikkeld. Met deze app kan aan de hand van een aantal voertuiggegevens worden nagegaan welke rijbewijscategorie benodigd is voor het besturen van een bepaald voertuig. De app werkt zowel op een smartphone als op de gewone PC.