Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid (MMBS)

Een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) is een motorvoertuig dat bestemd is voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden en heeft geen kenteken nodig. Regelmatig wordt aan de RDW gevraagd of een bestaande personenauto kan worden omgebouwd tot MMBS. 

 

Informatie

 

Op de website van de RDW staat uitgelegd welke procedure hiervoor gevolgd moet worden.

Echter, dit betekent nog niet dat u met dit omgebouwde voertuig de openbare weg op mag. De RDW kan alleen goedkeuring geven voor het voertuig en kan niet controleren of u het voertuig gebruikt waarvoor het is bedoeld. Het voertuig moet namelijk voldoen aan de definitie zoals deze is opgesteld in de Regeling Voertuigen:

 

     

  • motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen, of
  • motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen, of
  • motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen.
  •  

 

Gebruikseisen

 

Voor MMBS-en gelden daarnaast ook nog gebruikseisen, een verzekeringsplicht, enzovoort. De politie controleert deze gebruikseisen. Het advies is dan ook om contact op te nemen met de politie om na te gaan of met het betreffende voertuig deelgenomen mag worden aan de openbare weg.

 

Rijbewijs

 

Vanaf 1 juli 2015 moet u voor het besturen van een MMBS in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs met de categorie T of u moet voldoen aan de volgende voorwaarden: • uw rijbewijs B is door de gemeente afgegeven voor 1 juli 2015; • u bent op het moment van de aanvraag voor een rijbewijs 18 jaar of ouder; • de categorie B op uw rijbewijs is niet ongeldig verklaard (op het moment van de aanvraag).