Categorie T op het rijbewijs

Op 1 juli 2015 is de categorie T op het rijbewijs ingevoerd. Deze categorie geldt voor het rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS).

 

Wat houdt de categorie T in?

 

Met de categorie T op het rijbewijs mag u (vanaf 16 jaar) een LBT en een MMBS met aanhangwagen besturen op de openbare weg. De categorie T is niet verplicht voor een LBT of een MMBS die niet breder is dan 130 cm (inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant) en één van de volgende functionaliteiten heeft: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuwruimen, gladheid bestrijden, hondenpoep verzamelen of hefinrichting aan de voorkant. Ook mogen deze voertuigen niet de mogelijkheid hebben om een aanhangwagen of verwisselbare machine te trekken.

 

Hoe krijg ik de categorie T op mijn rijbewijs?

 

 

 

Ik heb een geldig rijbewijs met de categorie B

 

U krijgt bij de eerst volgende vernieuwing/vervanging van uw rijbewijs automatisch de categorie T bijgeschreven. U moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen;

 

   

 • uw rijbewijs B is door de gemeente afgegeven voor 1 juli 2015;
 • u bent op het moment van de aanvraag voor een rijbewijs 18 jaar of ouder;
 • de categorie B op uw rijbewijs is niet ongeldig verklaard (op het moment van de aanvraag).
 •  

 

Tot deze vernieuwing is de categorie B geldig voor het besturen van een LBT en een MMBS. Haalt u na 1 juli 2015 de categorie C, dan krijgt u ook de categorie T automatisch bijgeschreven. Het is ook mogelijk om de categorie T eerder bijgeschreven te krijgen dan de reguliere vernieuwing van uw rijbewijs na 1 juli 2015. U kunt hier bijvoorbeeld gebruik van maken als u een bewijs nodig heeft voor het besturen van een LBT of MMBS in het buitenland. De kosten voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs zijn voor de aanvrager. Gaat u uw rijbewijs vernieuwen na 1 juli 2015? Op dat moment wordt er bepaald of u de categorie T op het rijbewijs krijgt.

 

Ik heb een trekkercertificaat en geen rijbewijs met de categorie B

 

Tot 1 juli 2016 was het mogelijk om uw trekkercertificaat om te wisselen bij de RDW voor een categorie T op het rijbewijs. Nu moet u een theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR om de categorie T op het rijbewijs te krijgen.

 

Ik heb geen trekkercertificaat en geen rijbewijs met de categorie B

 

U moet een theorie- en praktijkexamen afleggen voor de categorie T bij het CBR.

 

Ik heb alleen een bromfietsrijbewijs (categorie AM) en geen trekkercertificaat. 

 

U moet een theorie- en praktijkexamen afleggen voor de categorie T bij het CBR.

 

Mag ik een LBT of MMBS besturen?

 

Wanneer mag ik een LBT of MMBS besturen na 1 juli 2015?

 

U mag een LBT of MMBS besturen als;

 

   

 • u de categorie T heeft op het Nederlands rijbewijs
 • u 18 jaar of ouder bent en uw Nederlands rijbewijs met de categorie B is afgegeven voor 1 juli 2015
 •  

 

Overgangsperiode

 

Meer informatie over de overgangsperiode vindt u op de website van de RDW.

 

  Foto van een tractor