Alcoholslotprogramma beëindigd

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 21 september 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd dat de uitvoering van het alcoholslotprogramma wordt beëindigd.

Alle huidige deelnemers aan het alcoholslotprogramma worden via een brief van het CBR geïnformeerd over de beëindiging van het alcoholslotprogramma. Deelnemers kunnen vanaf 21 september hun alcoholslot laten uitbouwen en een nieuw rijbewijs zonder code 103 aanvragen volgens de procedure van artikel 97 Reglement rijbewijzen.

Stappen aanvragen rijbewijs

In de brief van het CBR staan de stappen beschreven die de deelnemer moet doorlopen om een nieuw rijbewijs te kunnen aanvragen.

1- Indienen Gezondheidsverklaring door deelnemer

Allereerst moet de deelnemer een Gezondheidsverklaring indienen bij het CBR, deze is te verkrijgen via MijnCBR (mijn.cbr.nl) of bij de meeste gemeenten. Binnen vier weken na het indienen van de Gezondheidsverklaring krijgt de aanvrager een reactie van het CBR.

2- CBR beoordeelt rijgeschiktheid

Het CBR beoordeelt de rijgeschiktheid van de aanvrager. Valt de beoordeling positief uit, dan kan de aanvrager een nieuw rijbewijs aanvragen. Het is mogelijk dat de aanvrager, afhankelijk van de medische situatie, een rijbewijs met een kortere geldigheid krijgt. Soms heeft het CBR nog extra medische informatie nodig en krijgt de aanvrager een verwijzing naar een specialist.

3- Uitbouwen alcoholslot

Zodra de deelnemer in het bezit is van een nieuw rijbewijs zonder code 103 kan hij het alcoholslot laten uitbouwen. Zolang de deelnemer nog geen nieuw rijbewijs (zonder code 103) bezit, mag hij alleen rijden in een auto met ingebouwd alcoholslot.

Waarom eindigt het Alcoholslotprogramma?

Het Alcoholslotprogramma is per 1 december 2010 ingevoerd als middel om het probleem van zware alcoholovertredingen hard aan te pakken. De kosten kwamen volledig voor rekening van de overtreder. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State op 4 maart 2015 stopte het CBR met het opleggen van alcoholslotprogramma’s. Door het lage aantal deelnemers is de uitvoering van het programma onmogelijk geworden.

2 of meer keer aangehouden met alcohol op?

Vanaf 1 juni 2011 geldt een puntenrijbewijs voor alcoholovertreders. Zij krijgen voor elke eerste overtreding één punt. Volgt binnen vijf jaar opnieuw een overtreding met een promillage van tussen de 1,3 en 1,8 dan volgt het tweede punt. Dit wordt de ‘recidiveregeling’ genoemd, deze regeling houdt in dat uw rijbewijs automatisch, van rechtswege, ongeldig wordt.

Recidiveregeling

Het CBR en de RDW kunnen u geen informatie verstrekken ten aanzien van het verloop van de strafrechtelijke procedure en/of eventuele te verwachten straffen. Voor vragen hierover moet u zich richten tot het Openbaar Ministerie.  

Meer informatie over recidiveregeling vindt u onder het thema recidiveregeling.

Foto van man met blaasapparaat van alcoholslot