Nederlands rijbewijs in het buitenland

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen met betrekking tot het vernieuwen en verlengen van het Nederlands rijbewijs in het buitenland:

  • U bent tijdelijk in een ander EU/EVA land (bijvoorbeeld vanwege vakantie). Zolang u niet langer dan 8 maanden uit Nederland vertrekt, hoeft u zich niet uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). In dit geval kunt u gewoon met uw Nederlands rijbewijs blijven rijden.
  • U bent tijdelijk in een ander land buiten de EU (bijvoorbeeld vanwege vakantie). Zolang u niet langer dan 8 maanden uit Nederland vertrekt, hoeft u zich niet uit te schrijven uit het BRP. In dit geval kunt u gewoon met uw Nederlands rijbewijs blijven rijden.In sommige landen heeft u een internationaal rijbewijs nodig. Dit is een vertaling van uw rijbewijs in meerdere talen. Naast het internationale rijbewijs moet u altijd uw geldige Nederlandse rijbewijs bij u te hebben. U kunt dit navragen bij de ambassade van het betreffende land.
  • U woont in een ander EU/EVA land. Als u in een ander EU/EVA land woont dan moet u uw rijbewijs in dat land te vernieuwen. U kunt nog wel enige tijd doorrijden met uw Nederlands rijbewijs. Hoe lang dit is, kunt u navragen bij de buitenlandse autoriteiten van het land waarin u woonachtig bent.
  • U bent woonachtig buiten de EU/EVA. In dit geval kunt u bij de RDW een nieuw Nederlands rijbewijs aanvragen. Via de website van de RDW kunt u hiervoor een aanvraag indienen. U moet wel bij de buitenlandse autoriteiten in het land waar u woonachtig bent nagaan of het toegestaan is om met uw Nederlands rijbewijs te blijven rijden in het betreffende land. 

Voor de categorieën C1, C, C1E, CE en D1, D, D1E, DE moet u zich ook medisch laten keuren door een erkende arts. Dit is vanuit het buitenland niet altijd even eenvoudig. U kunt het CBR benaderen om te vragen of het vanuit het land waar u woonachtig bent mogelijk is om u te laten keuren. Een alternatief is om tijdelijk afstand te doen van deze categorieën. U bent deze categorieën dus niet definitief kwijt. Een afstandsverklaring kunt u aanvragen via de RDW.