Bus (met aanhangwagen)

Het rijbewijs voor bus (met eventuele aanhangwagen) valt onder categorie D, D1 of DE, D1E.

Aan deze rijbewijscategorieën worden geschiktheidseisen gesteld. Bij het behalen van deze categorieën moet u een Verklaring van Geschiktheid (VvG) overleggen. U moet dit bij elke vernieuwing opnieuw doen. Deze rijbewijscategorieën zijn 5 jaar geldig. Voor meer informatie over de keuring bezoekt u de website van het CBR.

 

Bent u beroepschauffeur, dan moet u ook de Verklaring van Vakbekwaamheid (ook wel code 95) overleggen. Meer informatie over de code 95 vindt u op deze pagina. 

 

Maakt u geen gebruik van deze categorieën? U kunt er dan voor kiezen om zich niet te laten keuren. De categorieën worden dan inactief en als ‘slapend’ geregistreerd in het Centraal Rijbewijzenregister. Wilt u later toch weer gebruik maken van deze categorieën, dan kunt u de categorieën weer laten activeren. Hiervoor heeft u een geldige Verklaring van Geschiktheid nodig van het CBR. Deze krijgt u door zich opnieuw te laten keuren. Met de geldige Verklaring van Geschiktheid kunt u het rijbewijs vernieuwen bij de gemeente . De ‘slapende’ categorieën worden dan bijgeschreven op uw rijbewijs.