Brom- en snorfiets

Het rijbewijs voor de brom- en snorfiets valt onder categorie AM.

Aan de rijbewijscategorie AM worden geen geschiktheidseisen gesteld. Dit houdt in dat u voor het houden van dit rijbewijs geen Verklaring van Geschiktheid (VvG) hoeft te overleggen. Dit betekent dat u dit bij een vernieuwing dan ook niet hoeft te doen. De rijbewijscategorie AM is voor 10 jaar geldig.