Categorieën op het rijbewijs vanaf 19-01-2013

U moet in het bezit zijn van een rijbewijs dat geldig is voor de categorie waartoe het door u bestuurde voertuig behoort. In dit artikel leest u meer over de rijbewijscategorieën die vanaf 19 januari 2013 worden onderscheiden.  

Rijbewijscategorieën vanaf 19 januari 2013:


Rijbewijs AM

Vanaf uw zestiende mag u met rijbewijs AM een tweewielige brom- of snorfiets besturen of een vierwielige brommobiel met een toegestane maximum massa van ten hoogste 350 kg, exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen. Tot 1 oktober 2006 werd hiervoor een bromfietscertificaat afgegeven. Sinds 1 oktober 2006 staat deze categorie op het rijbewijs.

Rijbewijs A1

Vanaf achttien jaar mag u theorie- en praktijkexamen doen voor de categorie A1. U mag met deze rijbewijscategorie een motorrijwiel van maximaal 125 cc, een maximaal vermogen van 11 kW en maximaal 0,1 kW per kilo ledig gewicht besturen. Ook mag u hiermee een motorrijwiel met volledige elektrische aandrijving besturen, mits deze een maximaal vermogen van 11 kW en minder dan 0,1 kW per kilo ledig gewicht heeft. Tot slot mag u een gemotoriseerde driewieler met maximaal 15 kW besturen. 

Rijbewijs A2

Rijbewijscategorie A2 kunt u halen vanaf de leeftijd van 20 jaar.  U moet hiervoor een theorie- en een praktijkexamen af te leggen. Als u minstens 2 jaar in het bezit bent van rijbewijscategorie A1 hoeft u alleen een praktijkexamen af te leggen. U mag met rijbewijscategorie A2 een motorrijwiel besturen met een maximaal vermogen met een maximaal vermogen van 35 kW en maximaal 0,2 kW per kilo ledig gewicht besturen. Ook mag het motorrijwiel niet afgeleid zijn van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen. 

Rijbewijs A

Deze rijbewijscategorie kunt u halen als u minstens 2 jaar in het bezit bent van rijbewijscategorie A2. U moet nog wel een praktijkexamen afleggen voor rijbewijscategorie A. De categorie wordt dus niet automatisch verkregen. Als u pas met rijlessen begint op uw 24e, dan kunt u deze categorie direct behalen. U moet dan zowel een theorie- als een praktijkexamen doen. Ook als u alleen in het bezit bent van rijbewijscategorie A1 of nog geen twee jaar in het bezit bent van A2, kunt u vanaf 24 jaar examen doen voor rijbewijscategorie A. Met deze rijbewijscategorie mag u een motorrijwiel met onbeperkt vermogen besturen, maar ook een gemotoriseerde driewieler met meer dan 15 kW.

Rijbewijs B

Vanaf 18 jaar (of vanaf 17 jaar onder begeleiding in het kader van ‘het experiment 2toDrive’  ) mag u met rijbewijs B vierwielige motorvoertuigen op vier wielen met een maximale massa van niet meer dan 3.500 kg besturen, die niet zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 9 personen (inclusief bestuurder).

Binnen deze categorie heeft men ook de bevoegdheid voor het besturen van een motorvoertuig met een aanhangwagen. Daarvoor gelden echter twee voorwaarden:

  • de aanhangwagen mag totaal (massa leeg voertuig + laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg, of
  • de aanhangwagen mag zwaarder zijn dan 750 kg. Voorwaarde is dat de toegestane maximum massa van de totale combinatie (trekkend voertuig pus aanhangwagen) niet meer dan 3500 kg is. 

Let op! Dit zijn de voorwaarden die gelden voor de rijbewijscategorie op het rijbewijs. Op het afgegeven kentekenbewijs kunnen verdere  beperkingen gelden voor het te besturen voertuig.

Rijbewijs B+ (code 96)

Voor samenstellen van voertuigen bestaand uit een trekkend voertuig van categorie B (maximaal 3500 kg) en totale combinatie van toegestane maximum massa (trekkend voertuig + aanhangwagen of oplegger) van ten hoogste 4250 kg.

Rijbewijs BE

Voor samenstellen van voertuigen bestaand uit een trekkend voertuig van categorie B (maximaal 3500 kg) en een aanhangwagen of oplegger, waarbij:

  1. de toegestane maximum massa van de aanhangwagen of oplegger ten hoogste 3500 kg mag bedragen of
  2. de toegestane maximum massa van de oplegger meer mag bedragen dan 3500 kg mits:

    • de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend voertuig en de massa in rijklare toestand van het trekkend voertuig en
    • de toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500 kg. 

Rijbewijs C

Met deze rijbewijscategorie mag u motorvoertuigen besturen anders dan rijbewijscategorie D of D1, waarvan de maximum toegestane massa meer bedraagt dan 3.500 kg. Deze motorvoertuigen zijn bestemd voor vervoer van maximaal 9 personen (inclusief bestuurder). De aan dit voertuig gekoppelde aanhangwagens hebben een maximum toegestane massa van 750 kg. 

Vanaf 21 jaar mag examen gedaan worden voor deze categorie of vanaf 18 jaar als het gaat om uw vakbekwaamheid. Met vakbekwaamheid wordt bedoeld dat iemand bekwaam bevonden is om beroepsmatig een voertuig te besturen. Dit wordt weergegeven door een code op het rijbewijs. Het rijbewijs voor deze categorie is 5 jaar geldig (inclusief medische keuring). U kunt dit rijbewijs alleen maar hebben, als u ook in het bezit bent van rijbewijs B.

Rijbewijs CE

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.

Rijbewijs C1

Voor motorvoertuigen anders dan die van categorie D, waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 3500 kg, maar ten hoogste 7500 kg bedraagt. Deze motorvoertuigen zijn bestemd voor vervoer van maximaal 9 personen (inclusief bestuurder). Aan de motorvoertuigen van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 750 kg. Vanaf 18 jaar mag examen gedaan worden voor deze categorie. Het rijbewijs voor deze categorie 5 jaar geldig (inclusief medische keuring).

Rijbewijs C1E

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C1 of B en een aanhangwagen of oplegger. Voor de aanhangwagen of oplegger geldt:

  • Bij een trekkend voertuig van categorie C1 geldt een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg, mits de maximaal toegestane massa van het zo gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt; 
  • Bij een trekkend voertuig van categorie B behoort een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg én combinatie met een toegestane maximum massa van ten hoogste 12.000 kg.

Rijbewijs D

Met deze rijbewijscategorie mag u motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer besturen voor meer dan 8 personen. De aan dit voertuig gekoppelde aanhangwagens hebben een maximum toegestane massa van 750 kg. Vanaf 21 jaar mag u examen doen voor deze categorie of vanaf 18 jaar als u vakbekwaam bent. Deze categorie is voor 5 jaar geldig (inclusief medische keuring) en u moet in het bezit zijn van rijbewijs B.

Rijbewijs DE

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg. Vanaf 24 jaar mag u examen doen voor deze categorie of vanaf 18 jaar als u vakbekwaam bent.

Rijbewijs D1

Voor motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer, met meer dan acht maar niet meer dan zestien zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. Aan de motorvoertuigen van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 750 kg. Vanaf 21 jaar mag u examen doen voor deze categorie of vanaf 18 jaar als u vakbekwaam bent. Het rijbewijs voor deze categorie is 5 jaar geldig (incl. medische keuring). U kunt dit rijbewijs alleen maar hebben, als u ook in het bezit bent van rijbewijs B.

Rijbewijs D1E

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D1 en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.