Categorieën op het rijbewijs tot 19-01-2013

U moet in het bezit zijn van een rijbewijs dat geldig is voor de categorie waartoe het door u bestuurde voertuig behoort. Is uw rijbewijs afgegeven voor 19 januari 2013, dan zijn dit de categorieën AM, A, B, C1, C, D1, D en E. Niet alle voertuigen vallen onder deze categorieën. Er zijn ook uitzonderingen waarbij u geen rijbewijs hoeft te hebben of juist een speciaal certificaat. In dit artikel leest u meer over de rijbewijscategorieën die tot 19 januari 2013 werden onderscheiden.

Rijbewijzen worden afgegeven voor het besturen van de volgende categorieën van motorvoertuigen: 


Rijbewijs AM

Vanaf uw 16e mag u met rijbewijs AM een tweewielige brom- of snorfiets (ook spartamet) besturen of een vierwielige brommobiel. |

Rijbewijs A

Vanaf achttien jaar mag u rijden met een motorfiets. U heeft hiervoor een rijbewijs A nodig. Het rijbewijs A is weer onderverdeeld in A zwaar (AZ) en A licht (AL). Bent u jonger dan 21 jaar dan doet u examen voor A licht. Na 2 jaar wordt het rijbewijs automatisch omgezet in AZ. (Deze toekomstige ingangsdatum staat al vermeld op het rijbewijs.) Als u ouder bent dan 21 jaar en uw motorrijbewijs gaat halen, kunt u kiezen of u examen wil doen voor AL of AZ. Met rijbewijs A licht mag u lichte motoren met een maximaal vermogen van 25 kW en maximaal 0,16 kW per kilo ledig gewicht besturen. Met rijbewijs A zwaar mag u zware motoren vanaf 25 kW besturen. 

Rijbewijs B

Vanaf 18 jaar mag u met rijbewijs B motorvoertuigen op drie wielen (geen motorfiets) en motorvoertuigen op vier wielen met een maximale massa van niet meer dan 3.500 kg besturen. Deze voertuigen mogen niet meer dan 9 personen (inclusief bestuurder) vervoeren. 

Met rijbewijs B mag u ook een motorvoertuig met een aanhangwagen besturen. Daarvoor gelden echter twee voorwaarden:

  • de aanhangwagen mag totaal (massa leeg voertuig + laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg;
  • de aanhangwagen mag zwaarder zijn dan 750 kg. Voorwaarde is, dat de aanhangwagen inclusief laadvermogen niet zwaarder is dan de ledige massa van het trekkende voertuig. Daarbij mag de toegestane maximum massa van de totale combinatie (trekkend voertuig plus aanhangwagen) niet meer dan 3500 kg zijn. 

Let op! Dit zijn de voorwaarden die gelden voor de rijbewijscategorie op het rijbewijs. Op het afgegeven kentekenbewijs kunnen verdere beperkingen gelden voor het te besturen voertuig.

Rijbewijs BE 

Met dit rijbewijs mag u samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg besturen.

Rijbewijs C

Vanaf 18 jaar mag u met rijbewijs C motorvoertuigen besturen die niet horen bij rijbewijscategorie D, waarvan de maximum toegestane massa meer bedraagt dan 3.500 kg. Aan de motorvoertuigen van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 750 kg.

Rijbewijs CE

Voor het besturen van samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.

Rijbewijs C1

Voor het besturen van motorvoertuigen die niet horen bij categorie D, waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 3500 kg, maar ten hoogste 7500 kg bedraagt. Aan de motorvoertuigen van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 750 kg.

Rijbewijs C1E

Voor het besturen van samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C1 en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg. De maximaal toegestane massa van het zo gevormde samenstel mag echter ten hoogste 12.000 kg bedragen en de maximaal toegestane massa van het trekkende voertuig mag niet overschreden worden (7.500 kg). 

Rijbewijs D

Vanaf 21 jaar mag u met rijbewijs D motorvoertuigen besturen die zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen (exclusief de bestuurder) eventueel met een aanhangwagen. De maximale massa van de aanhangwagen mag dan niet meer bedragen dan 750 kg.

Rijbewijs DE

Voor het besturen van samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.

Rijbewijs D1

Voor het besturen van motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer, met meer dan 8 maar niet meer dan 16 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. Aan de motorvoertuigen van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 750 kg.

Rijbewijs D1E

Voor het besturen van samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D1 en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg. De maximaal toegestane massa van het zo gevormde samenstel mag echter niet meer dan 12.000 kg bedragen en de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen mag de 'massa leeg voertuig' van het trekkende voertuig niet overschrijden. Ook mag de aanhangwagen niet gebruikt worden om personen te vervoeren.