Brom- en snorfiets

Het rijbewijs voor de brom- en snorfiets valt onder categorie AM.

Theorie-examen: Vanaf 15,5 jaar

Praktijkexamen: Vanaf 16 jaar

Bevoegdheden: Vanaf uw zestiende mag u met rijbewijs AM een tweewielige brom- of snorfiets besturen of een vierwielige brommobiel met een toegestane maximum massa van ten hoogste 350 kg, exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen.