Wijziging in vrijstelling code 95

Bestuurders die geboren zijn voor 1 juli 1955 hebben voor de Verklaring van Vakbekwaamheid (code 95) nu nog een vrijstelling voor basiskwalificatie en nascholing. Vanaf 1 juni 2015 vervalt deze vrijstelling.

In Europa moeten beroepschauffeurs iedere 5 jaar 35 uur nascholing volgen om het vrachtauto- (C) en/of bus-rijbewijs (D) beroepsmatig te mogen gebruiken. Chauffeurs met een C- en/of D-rijbewijs en geboren voor 1 juli 1955, zijn op dit moment in Nederland vrijgesteld van de nascholingsplicht. De Europese Commissie heeft Nederland gevraagd deze vrijstelling te laten vervallen, omdat dit in strijd is met de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid. Daarop heeft het ministerie van Infrastructuur Milieu besloten de regelgeving per 1 juni 2015 te wijzigen.

Meer informatie staat op de site van het CBR.