Rijbewijs 75-plussers tijdelijk met maximaal één jaar verlengd

Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs (onder voorwaarden). Deze tijdelijke verlenging geldt tot 31 december 2020. Bent u 75-plusser en in het bezit van een rijbewijs dat bijna verloopt? Dien dan uw Gezondheidsverklaring op tijd in bij het CBR. Daarna ontvangt u bericht van het CBR of u mag blijven rijden met het verlopen rijbewijs. Ga voor meer informatie en de voorwaarden over het rijden met een verlopen rijbewijs naar www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs.