Vervalsing rijbewijs

Net als bij elk ander identiteitsdocument worden ook veel pogingen ondernomen om met een vals of vervalst rijbewijs de weg op te gaan of om je hiermee te legitimeren. Een vals rijbewijs is compleet onecht. Bij een vervalst rijbewijs zijn bijvoorbeeld de personalia of de pasfoto veranderd van een echt rijbewijs.

De echtheidskenmerken van het rijbewijs zijn te zien in onderstaande echtheidskenmerkenbrochures.

Identiteitsfraude - pasfoto wijkt af van persoon
Deze foto toont een voorbeeld van identiteitsfraude (rijbewijs). De pasfoto wijkt af van de persoon.