Identiteitsfraude

Het is een veelgehoord begrip, identiteitsfraude. Maar wat is het nu precies? De meest gebruikte definitie is de definitie die gebruikt wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en –fouten:

‘Identiteitsfraude is het opzettelijk (en) (wederrechtelijk of zonder toestemming) verkrijgen, toe-eigenen, bezitten of creëren van valse identificatiemiddelen en het daarmee begaan van een wederrechtelijke gedraging of: met de intentie om daarmee een wederrechtelijke gedraging te begaan.’

Zeggen dat u iemand anders bent is dus niet voldoende, u moet hiervoor echt een identiteitsdocument gebruiken.

Zowel in de publieke als private sector is er niet of nauwelijks zicht op omvang van identiteitsfraude en de schade die daardoor optreedt. De voornaamste oorzaak hiervoor is dat er nog geen eenduidige registratie hiervan plaatsvindt. Uit onderzoek* blijkt echter dat circa 5,6% van de bevolking te maken heeft gehad met identiteitsfraude en dat 60% van deze groep financiële schade hiervan heeft ondervonden. Het verwachte schadebedrag dat gemoeid is met identiteitsfraude ligt tussen de 350 en 420 miljoen euro (gemeten in 2011).

Campagne ‘Laat u niet zomaar kopiëren’

De overheid is een campagne gestart om de burger tips te geven om identiteitsfraude te voorkomen. In Nederland is de RDW hét aanspreekpunt als het gaat om identiteitsfraude met het rijbewijs. De RDW is als partner in de campagne ‘Laat u niet zomaar kopiëren’ ook speciaal een campagne gestart voor het rijbewijs. Hier vindt u meer informatie over het voorkomen van identiteitsfraude met het rijbewijs. Ook staat hier informatie wat u moet doen als u het vermoeden heeft dat u slachtoffer bent van identiteitsfraude met het rijbewijs.


* Onderzoek: Omvang van identiteitsfraude & maatschappelijke schade in Nederland (2011)

Identiteitsverwisseling - pasfoto wijkt af van persoon
Deze foto toont een voorbeeld van identiteitsverwisseling (rijbewijs). De pasfoto wijkt af van de persoon.