1984 tot 2006

Hieronder vindt u meer informatie over de historie van het rijbewijs (periode 1984 tot 2006).

1984

In 1984 kwam in Europees verband gezamenlijke regelgeving tot stand. Er ontstonden nu vijf strikt gescheiden categorieën:

  • A voor motoren en driewielers;
  • B voor personenauto's tot 3500 kilo en lichte aanhangwagens;
  • C voor vrachtwagens en lichte aanhangwagens;
  • D voor bussen en lichte aanhangwagens;
  • E voor zware aanhangwagens.
""
Het (linnen) rijbewijs afgegeven van 1951 tot 1984

1986

Nationaal nam de drang toe om te komen tot een langere geldigheidsduur van het rijbewijs en de wens om de afgifte te laten doen door de gemeenten in plaats van door provincies. Dit leidde ertoe dat vanaf 1986 de gemeenten de afgifte van rijbewijzen gingen verzorgen. Tevens is in 1986 begonnen met het registreren van de afgifte van rijbewijzen. Dit gebeurde bij de toenmalige Rijksdienst voor het Wegverkeer.

""
Het rijbewijs afgegeven van 1 januari 1984 tot 1 oktober 1986

1996

In 1996 heeft een vernieuwing van het rijbewijs plaatsgevonden, waarbij naar een grotere gelijkheid en betere internationale leesbaarheid binnen de Europese Unie werd gestreefd. Zo werden de verschillende categorieën voortaan aangeduid door pictogrammen.

Door toenemende diefstal van en fraude met rijbewijzen zijn in de jaren '90 steeds grotere eisen gesteld aan de beveiliging van het rijbewijs. Vroeger was het rijbewijs een linnen document en redelijk gemakkelijk te vervalsen. Heden ten dage is het rijbewijs voorzien van diverse beveiligingen en echtheidskenmerken die moeilijk te vervalsen zijn. Zo is er een beveiliging aangebracht over de persoonsgegevens en zitten er in het document nog ongeveer twintig andere beveiligingen.

""
Het rijbewijs afgegeven van 1 juni 1996 tot 1 juni 2002
""
Het rijbewijs afgegeven met ingang van 1 juni 2002

2004

De EU/EER is per 1 mei 2004 uitgebreid met 10 landen, te weten: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, en Tsjechië. Op de achterkant van het rijbewijs moet volgens de Europese Richtlijn het woord "rijbewijs" in alle talen worden weergegeven van alle lidstaten van de EU/EER. In verband met de toetreding van de 10 eerder genoemde landen moest er dus een nieuw model rijbewijs komen. Voor het overige is er geen verschil met het vorige model die vanaf 1 juni 2002 in omloop is.

""
Het rijbewijs afgegeven met ingang van 1 mei 2004